Otázky a odpovědi
Zde budou zveřejněny odpovědi na zaslané otázky
Co jsou otevřená data? Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. https://opendata.gov.cz/informace:start
Jaké znalosti z hlediska programování musí žáci mít? Toto je velice složitá otázka, jsou programy na zpracování informací, kde nepotřebujete vlastně žádné znalosti programování "Power BI (v pátek bude workshop a celou dobu přítomný mentor), Tableau" a výsledek je v požadovaném formátu. Je třeba si uvědomit, že výsledkem je webový výstup, stránka, vizualizace. Toto není soutěž v programování, ale ve zpracování strojově čitelného kodu. Podobného efektu zpracování informací je možné dosáhnout i pomocí běžných programovacích jazyků jako jsou Python, Javascript, PHP, jazyk R. Pro tvorbu webu HTML, CSS a další.
Existuje nějaký online vzdělávací zdroj pro nástoj Power BI? Ano, existuje. portál Microsoft Learn
Existují ukázkově zpracovaná otevřená data? Ano, existují. datový portál

Partneři projektu