Obhajoba projektu
V sobotu 22. 10. 2022 budou v sále Gymnázia Sušice od 12:00 do 14:00 hodin probíhat obhajoby projektů. Každý tým bude mít limit 3 minuty. Obhajoba je brána jako jedna z důležitých součástí hodnocení projektu. Její formát předepsán nebude, ideální bude ukázat funkční aplikaci.
Hodnocení projektu
Hodnocení bude dvoukolové, po prvním kole bude vybráno 5 nejlepších a ve druhém kole se z těchto 5 vyberou 3 nejlepší. Kritéria hodnocení:
a) funkčnost – kritérium hodnotí, do jaké míry je aplikace funkční a ovladatelná, do jaké míry je uživatelské rozhraní intuitivní a přehledné a do jaké míry funguje aplikace tak, jak to od ní uživatel očekává
b) využití otevřených dat – v jaké míře byla v aplikaci využita otevřená data z nabízených datových sad
c) využití aplikace pro Plzeňský kraj, veřejnost, či instituce
d) prezentační dovednosti
e) pomocné body z vědomostní soutěže

Partneři projektu