Datové sady budou zaměřeny na informace z různých oblastí PK
- doprava
- zdravotnictví
- školství
- volební výsledky 2022
- údaje o obyvatelích v jednotlivých obcích
- informace o rychlosti internetového připojení
- data z čidel IoT
- otevřená data ze Sčítání 2021
- data ČSSZ a mnoho dalších

Partneři projektu