Datové sady budou zaměřeny na informace z různých oblastí PK
- doprava
- zdravotnictví
- školství
- živá data z IoT čidel, která jsou umístěná v Klatovech (CO2, teplota, vlhkost)
- údaje o obyvatelích v jednotlivých obcích
- informace o rychlosti připojení mobilních síti
- využití přepážek při výdeji OP a pasů v Klatovech
- další sady jsou v přípravě

Partneři projektu